Tage Johansson Bil AB
Svenljungavägen 13
516 77 Målsryd

Kontakt
Växel 033-23 66 70 
E-post info@tagejohanssonbil.se 

Bilförsäljning
Vardagar 08.00-18.00
Under sommaren har vi stängt på lördagar. Fr.o.m. 31 augusti har vi lördagsöppet igen.

Verkstad/ Resevdelar
Vardagar 06.30-17.00 

Skadeverkstad
Vardagar 07.00-16.00